Pogrzeb

W obrzędach pogrzebowych Święta Matka Kościół nie tylko poleca Bogu zmarłych, lecz także umacnia nadzieję swoich żyjących dzieci i wyznaje wiarę, że kiedyś wszyscy ochrzczeni zmartwychwstaną z Chrystusem.


Zgłoszenie pogrzebu katolickiego:

Śmierć bliskich należy do najbardziej trudnych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.


Pogrzeb w kancelarii parafialnej można zgłaszać w każdym czasie.

Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:

• urzędowy akt zgonu z właściwego USC

• zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych


Jeżeli zmarła osoba mieszkała poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej z adnotacją o jej życiu religijnym.

 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych