• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Ślub

Małżeństwo

„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. W przypadku chęci zawarcia sakramentu małżeństwa w innej niż parafie narzeczonych należy uzyskać zgodę od jednego z proboszczów.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?
By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej, na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu by uzyskać potrzebne informacje i ustalić datę ślubu.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne.
By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych prowadzonych przy parafiach. Tego wymagają nie tylko przepisy kościelne, ale i tego wymaga ich ciągle budząca się wzajemna miłość. W naszej parafii nauki przedślubne nie są prowadzone. Należy je odbyć w jakiejkolwiek parafii na terenie Rzeszowa lub gdzie indziej.


Spisanie protokołu przedślubnego.
Ustalamy z Kapłanem wizytę w kancelarii parafialnej by spisać protokół przedślubny.


Do zawarcia małżeństwa nie może być żadnej przeszkody – zapowiedzi przedślubne.
Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy kolejne dni świąteczne (np. trzy niedziele).


Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego.
Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak trzy miesiące od daty ślubu - taka jest jego ważność!!! Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej. Dowody Osobiste lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Karteczka potwierdzająca udział w obowiązkowych naukach przedślubnych (odebrana w kancelarii parafialnej przy pierwszej wizycie). Jeżeli jest już zawarty ślub CYWILNY należy dostarczyć AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC. Spisane na kartce dane dotyczące świadków, którzy w stu procentach wyrazili zgodę: osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być innego wyznania.


Ślub konkordatowy.
Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub „konkordatowy” trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego „Zaświadczenia” znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu - taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia, co najmniej tydzień oczekiwania na druk). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.


Sakramenty Święte.
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego (Kan. 1065 par.1). Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa (Kan. 1065 par. 2). Po załatwieniu wstępnych formalności w parafii.


Ustalając datę ślubu trzeba wiedzieć, iż dla dobra przyszłych małżonków należy spełnić przedstawione wymagania czyli katechumenat, zapowiedzi przedślubne, sakramenty święte. Jeśli na pewno wiadomo, iż w tym czasie wszystkie dokumenty i powyższe sprawy zostaną uporządkowane, wtedy można załatwiać sprawy przyjęcia weselnego, fotografa itp.

Dlaczego tyle uwarunkowań?
Kościół troszczy się o przyszłe rodziny dlatego już katecheci poruszają te tematy, stąd też tyle uwarunkowań dotyczących zawarcia sakramentu małżeństwa. Prawdziwa miłość chrześcijańskich małżonków staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła przez sakrament małżeństwa, który ustanowił Chrystus - dowiadujemy się z Katechizmu Religii Katolickiej. W tym sakramencie małżonkowie spotykają się z Chrystusem, a On pozostaje obecny wśród nich, uświęca całe ich życie i czyni ich zdolnymi do wykonywania swoich obowiązków.


Kto nie może zawrzeć sakramentu małżeństwa.
Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna będzie również dyspensa ks. Biskupa Ordynariusza miejsca. Szczegółowe informacje. Szczegółowych informacji w różnych przypadkach udziela kancelaria parafialna. Kościół jest Domem Bożym - kwiaty przy ołtarzu na chwałę Pana. W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm, dekorujących kościoły niezgodnie z Liturgią (np. wzdłuż kościoła sztuczne kwiaty, baloniki). Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Co innego są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła powinny zajmować się odpowiednie osoby za akceptacją proboszcza lub innego z braci kapłanów.


W dniu ślubu.
Świadkowie zgłaszają się 15 min. przed ślubem w zakrystii z dowodem tożsamości i z obrączkami. Jeśli małżonkowie wcześniej nie oddali karteczek do spowiedzi przed ślubnej, świadkowie przynoszą je do zakrystii.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych