CARITAS

Caritas Parafii - Parafialny Zespół Caritas - jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Caritas Parafii w ramach posiadanych możliwości i środków uczestniczy
w realizacji inicjatyw i zadań stawianych Caritas Diecezji.

Parafialny Zespół Caritas powołuje ks. Proboszcz zgłaszając jego działalność dyrektorowi Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Siedzibą Caritas Parafii jest siedziba parafii (miasto lub wieś).

 

Caritas w parafii Terliczka działa od początku jej istnienia, czyli od 1992 r.

Na prośbę O. Jana Sochockiego, proboszcza parafii i 12 członków Parafialnego Zespołu Caritas ks. Bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski pismem z dnia 23 kwietnia 2003 r. (L.dz. 430/2002) zatwierdził Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii.

A w dniu 26.04.2002 r. (L.dz. 186/02/PZC) Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik potwierdził powołanie i funkcjonowanie tego Zespołu.

 

Spotkania modlitewne Parafialnego Zespołu CARITAS  odbywają się w każdą środę miesiąca – godz. 18.30 (w czasie zimowym – 17.30).

Spotkania formacyjne w trzecią sobotę miesiąca po mszy św. wieczornej.

Zapraszamy.

 

Podajemy konto:

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. M.B. Fatimskiej, Terliczka 158,
36-001 Trzebownisko NIP: 813-31-85-758

Bank Spółdzielczy w Jasionce  54919100002001001241420001.

 

Więcej o Parafialnym Kole Caritas zobacz:

STATUT CARITAS PARAFII DLA DIECEZJI RZESZOWSKIEJ.

+ Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski. Rzeszów, dnia 25 marca 2002 r. Poprawiony: 28 listopada 2008 r.

 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych