• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Warsztaty Modlitwy i Życia w Sanktuarium św. Ojca Pio w Terliczce

Kilkanaście osób chętnych wzięło udział w Warsztatach Modlitwy i Życia, które rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i trwały aż do stycznia bieżącego. Dzięki prowadzącej p. Grażynie uczestnicy poznawali różne formy modlitwy i uczyli się wprowadzać je w codzienne życie. W pierwszym rzędzie Warsztaty Modlitwy i Życia były adresowane dla sympatyków, czcicieli i członków Grup Modlitwy św. Ojca Pio przy Sanktuarium w Terliczce, ale nie tylko dla nich...  Zajęcia raz w tygodniu były zbudowane w oparciu o Słowo Boże i duchowość chrześcijańską, stymulowały wrażliwość uczestników w trzech aspektach: relacji z Bogiem, ze sobą samym oraz z bliźnimi. Warsztaty w praktyczny i metodyczny sposób uczyły modlitwy oraz życia, zgodnie z mottem: „nauczyć się modlić, by nauczyć się żyć”. Dzięki współpracy z odpowiedzialnym za ten duchowy projekt zajęć w Polsce - br. Robertem Rabką OFMCap z parafii Terliczka wspomniane Warsztaty Modlitwy i Życia wg Sługi Bożego Ojca Ignacio Larrañagi, hiszpańskiego kapucyna, obejmowały 16 cotygodniowych spotkań doskonalących rozmowy modlitewne z Panem Bogiem. Warsztaty są przeprowadzone w 40 krajach świata, a ich program i materiały są zatwierdzone przez watykańską Kongregację do Spraw Świeckich. (rk)

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych