• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Grupa misyjna

Grupa misyjna przy parafii w Terliczce, prowadzona przez o. Marka, który ponad 8 lat posługiwał w Pradze czeskiej, zawiązała się po Tygodniu misyjnym w roku 2011; w jej kręgach zrzesza się grupka 4 dzieci ze Szkoły Podstawowej. Naszym zadaniem jest modlitewne wspieranie misjonarzy Kapucynów posługujących na terenie Afryki centralnej (Republika Środkowej Afryki, Kamerun, Czad) a także pamięć o kapłanach  diecezji rzeszowskiej lub pochodzących z sąsiadujących parafii, a posługujących w różnych krajach Europy i Azji.

Pod naszą „opieką” znajduje się obecnie 14 misjonarzy i misjonarek. Podejmowana była też korespondencja indywidualna i całej Grupy, zwłaszcza w okresie przed Bożym Narodzeniem  czy Wielkanocą; wspomagaliśmy finansowo i czynimy to nadal wobec 4 misjonarzy. Grupa bierze aktywny udział we wszelkiego rodzaju akcjach na rzecz misjonarzy polskich („Kolędnicy misyjni” – 6 I), wygłaszanych przez Papieskie Dzieła misyjne, w kwestach i organizuje „kiermasze misyjne” przy parafii, by zdobyć środki dla wymienionych misjonarzy. Ponadto w roku 2012 została nawiązana współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Klawerianek z Krosna. Dołączyliśmy do akcji prowadzonej przez Siostry na rzecz dzieci z Etiopii („Ołówek dla Etiopii”), przekazując także zabawki  zebrane od  dzieci z Terliczki. Odwiedziliśmy także piękne i bogate w eksponaty „Muzeum misyjne” Klawerianek z Krosna.

Spotkania Grupy są średnio co 2 lub 4 tygodnie, w oparciu o materiały formacyjne – korzystamy także z nowoczesnych środków przekazu, oglądamy filmy o tematyce misyjnej i wspólnie podejmujemy decyzje o akcjach i wydatkach na rzecz misjonarzy.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych